สั่งซื้อของจาก 7-11
ในเวลา 7.00-16.00น.เท่านั้น

Ordering from 7-11..

between 7.00-16.00 hrs only

Orders between 7.00-16.00 hrs

delivered during meal times

Orders after 16.00 hrs

delivered the next day